Χρωστικές ουσίες για επιχρίσματα

Το χρωστικό είναι μια σημαντική πηγή χρώματος σε επικαλύψεις, δηλαδή μια χρωστική ουσία σε επικαλύψεις και ένα δευτερεύον υλικό σχηματισμού μεμβράνης. Οι χρωστικές ουσίες μπορούν να προσδώσουν στην ταινία επικάλυψης μια ορισμένη δύναμη κρύβει και το χρώμα και, το πιο σημαντικό, μπορεί να αυξήσει τις προστατευτικές ιδιότητες της επικάλυψης.