Τεχνολογία

Εργαστήριο Εφαρμογών


Η ZeyaChem χρησιμοποιεί προηγμένους εργαστηριακούς εξοπλισμούς για τη δοκιμή προϊόντων σε διαφορετικές εφαρμογές πριν από την παράδοση αποστολής για να εξασφαλίσει την ποιότητα συντήρησης των πελατών.

Η ZeyaChem έχει προεγκαταστήσει την Reach για όλες τις χρωστικές που πωλούνται στην Ευρώπη και σχεδιάζει να καταχωρίσει τυπικά τις περισσότερες από αυτές τις χρωστικές ουσίες.

Liquid Application Department

Plastic Department

Εργαστήριο Ε & Α


※ αντίδραση χρωματισμού